NLP bāzes kurss "Komunikācijas un lietišķo attiecību psiholoģija" / 5 mēnešu kurss

Karjeras izaugsmes kurss
NVA projekta 6. modulis:

NLP bāzes kurss

" Komunikācijas un lietišķo attiecību psiholoģija"

 

Apmeklēt var ikviens interesents, bet strādājošiem vai pašnodarbinātajiem ir iespēja pieteikties NVA projektā "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"

Nodarbību laiki: 
 • Repeats every month on the second Svētdiena un on the second Sestdiena un on the third Svētdiena un on the third Sestdiena un on the last Svētdiena until Sv Mai 20 2012 izņemot Se Feb 11 2012, Sv Feb 12 2012, Sv Feb 26 2012, Se Mar 10 2012, Sv Mar 11 2012, Sv Mar 25 2012, Sv Apr 08 2012, Se Apr 21 2012, Sv Apr 29 2012, Se Mai 12 2012, Sv Mai 13 2012.
  28.01.2012 - 10:0017:00
 • 29.01.2012 - 10:0017:00
 • 18.02.2012 - 10:0017:00
 • 19.02.2012 - 10:0017:00
 • 17.03.2012 - 10:0017:00
 • 18.03.2012 - 10:0017:00
 • 14.04.2012 - 10:0017:00
 • 15.04.2012 - 10:0017:00
 • 19.05.2012 - 10:0017:00
 • 20.05.2012 - 10:0017:00

Parādīt pārējos laikus

Valoda:
Latviešu
Cena: 
ar NVA Mūžizglītības kuponu bezmaksas vai Ls 72,90 par visu kursu (tas ir 30% pašfinansējums), bez kupona Ls 55 mēnesī

Informācija par kupona saņemšanas procesu šeit!

Karjeras izaugsmes kurss – treniņš ir domāts tieši Tev, ja Tu vēlies:

 •   izprast lietišķās komunikācijas stūrakmeņus,
 •   veidot uzticības un izpratnes pilnas attiecības ar kolēģiem un klientiem,
 •   strādāt radoši,
 •   apgūt veiksmīgu konfliktu risināšanu,
 •   realizēt mērķus,
 •   iemācīties lietišķo etiķeti un tās nozīmi!

Pasniedzēji: Dace Rolava, psiholoģe, M.A. NLP, hipnopsihoterapeite, Laila Kalniņa, psiholoģe, NLP meistare, Dita Blūma, M.B.A., lektore, biznesa attīstības vadītāja.

Kursu ilgums 5 mēneši (10 nodarbības, 90 ak. stundas)

Nodarbību laiks un datumi:

Vienu reizi mēnesī sestdienās un svētdienās pl. 10:00-17:00.

Programmas mērķis: Sniegt teorētiskajā daļā informāciju par cilvēku mijiedarbības pamatprincipiem un sagatavot klausītāju ar darbu saistītu cilvēcisko attiecību izpratnei. Apgūt lietišķās etiķetes pamatprincipus.

Programmas īss apraksts: Cilvēku mijiedarbības likumsakarības lietišķajās attiecībās. Neverbālās un verbālās saziņas formas. Attiecību veidošana starp darba kolēģiem un klientiem. Personīgie un uzņēmuma mērķi. Ārējais izskats, uzvedība lietišķajā etiķetē sadarbībā ar vadību, klientiem, kolēģiem. Komunikācijas psiholoģiskās barjeras. Konflikti, to iemesli un dažādas iespējas to risināšanā.

Plānotie rezultāti:
• runāt ar klientu tā, lai Tevi dzird un saprot;
• attīstīt savas domāšanas elastīgumu – katram cilvēkam sava karte – klienta vajadzību izprašana;
• pārdot klientam tieši to, kas tam vajadzīgs, lai viņš būtu apmierināts ar pirkumu, atgrieztos pie Jums atkal un ieteiktu Jūs saviem draugiem;
• prasme veiksmīgi un pieklājīgi tikt galā ar klientu iebildumiem;
• skaisti, neuzbāzīgi pastāstīt par sevi / savu kompāniju.  
• tādu paņēmienu apguve, pateicoties kuriem, Jums būs iespēja reaģēt uz citu cilvēku domāšanas šabloniem un procesiem, nevis uz teiktā saturu. Jums būs iespēja atbilstoši reaģēt, lai sasniegtu abpusēji izdevīgu rezultātu.

Programmā:

1.NLP – informācijas uztveres sistēmas:

 • cilvēka uztveres bāzes element;
 • reprezentatīvo sistēmu izmantošana pārdošanā.

2. Informācijas filtri:

 • valoda;
 • atmiņa.

3. Absolūtais elastīgums:

 • reiz iemācījušies kādu procesu, mēs lieliski protam to atkārtot;
 • domāšanas noliedzošās kategorijas;
 • „nē” un „nevaru” aizstāšana ar „ko var izdarīt” un „kas ir iespējams”.

4. Kā atbrīvoties no ierobežojumiem, lai attīstītu elastīgumu:

 •  veiksmei nepieciešamie resursi;
 •  identitāte – kas?
 •  vērtības un pārliecības kā traucējoši faktori.

5. Laika menedžments:

 • „time – management” – laika plānošana;
 • veiksmes plānošana;
 •  laika režīms.

6. Vadošā virziena veidošana:

 • 110% jāvelta pašam sev, veidojot vadošo virzienu;
 • allaž ir noderīgi zināt, kurp jūs ejat, jo citādi varat nokļūt jebkur;
 • uztveres pozīcijas;
 • jūs pats;
 • citi cilvēki, ar kuriem sadarbojaties;
 • novērotājs (meta- pozīcija).

7. Sava virziena izstrādāšana:

 • kongruence;
 • rūpīgi noformulēti vēlamie rezultāti;
 • rezultāta sasniegšana;
 • spējas;
 • nākotnes aktualizēšana.

8. Metaprogrammas:
Metaprogrammas ir daļējas informācijas atsijāšanas programmas. Tās virza mūsu uzmanību, atsijājot kādu informāciju un veidojot ierastus, sistemātiskus domāšanas un uzvedības šablonus. Nodarbībā viss par motivācijas virzīšanu un metaprogrammām, kas:

 • norāda, kur cilvēks smeļas savus standartus;
 • nosaka izvēli darba organizācijā;
 • nosaka domāšanas mērogus;
 • nosaka salīdzināšanas procedūru;
 • nosaka cilvēka darbības sfēras;
 • attiecas uz motivācijas zonu.

9. Ģeotests:
Komandas veidošanas principi. Neatkarīgi no tā, kādā veidā kontaktējamies ar cilvēkiem - ar runas, rakstu vai žestu palīdzību, vienmēr to darām ar kādu noteiktu mērķi - vēlamies nodot informāciju, brīdināt, atstāt uz kādu iespaidu vai kādu uzjautrināt. Ja sasniedzam ieplānoto rezultātu, tad varam uzskatīt, ka esam bijuši rezultatīvi.
Tādu paņēmienu apguve, pateicoties kuriem Jums būs iespēja reaģēt uz citu cilvēku domāšanas šabloniem un procesiem, nevis uz teiktā saturu. Ja pārzināsiet procesu, Jums būs iespēja atbilstoši reaģēt, lai sasniegtu abpusēji izdevīgu rezultātu.

 

Pieteikšanās uz šo kursu/semināru ir beigusies